Šta je “Time in Range” (TIR) ili vrijeme u rasponu?

Procenat vremena koju osoba sa dijabetesom provede u zadanom rasponu glukoze. Često se postavi raspon glukoze 3,9 mmol/l do 10,0 mmol/l. Ovo će odrediti vaš ljekar. Preporuka je da budete više od 70% vremena u zadanom rasponu glukoze.

Grafički prikaz TIR ili vrijeme u rasponu na AiDEX aplikaciji

Koji je ciljni raspon TIR-a?

Ciljni raspon je sa doktorom dogovoreni raspon vrijednosti nivoa glukoze (koncentracije glukoze) u krvi. Ciljni raspon varira od osobe do osobe i može se prilagoditi prema preporukama liječnika i/ili samopraćenjem. Dnevni izvještaj obuhvata praćenje nivoa glikemije svakih pet minuta unutar 24h. Ciljni raspon obuhvata raspon vrijednosti glukoze između 3,9 mmol/l i 10,0 mmol/l.

Primjer prikaza prosječnog TIR-a u itervalu 24 sata, (AiDEX izještaj)

Kako se izražava TIR?

TIR se izražava u postotku i predstavlja vrijeme tokom dana u kojem nivo glukoze u intersticijskoj tečnosti ostaje unutar sa doktorom dogovorenog ciljnog raspona. . Time in Range (TIR) pruža detaljan uvid u kontrolu glukoze kod osoba s dijabetesom u odnosu na HbA1c. Preporučeni cilj za TIR kod osoba s dijabetesom je najmanje 70% vremena provedenog unutar ciljnog raspona.

Primjer sedmičnog prikaza prosječnog TIR-a, (AiDEX izještaj)

Korisne informacije o Time in Range (TIR-u)

- TIR se može koristiti za procjenu uticaja različitih faktora na kontrolu glukoze, kao što su obroci, vježba, stres i lijekovi.
- Kod djece se ciljni raspon i TIR mogu razlikovati u odnosu na odrasle, ovisno o dobi, trajanju bolesti i drugim faktorima.
- TIR može biti koristan i za osobe s dijabetesom tipa 2, osobito one koje koriste inzulin. Kontrola glukoze tokom dana može pomoći u sprječavanju ili odgađanju komplikacija dijabetesa.