Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

Hercegovačko-neretvanski kanton

Visina učešća Zavoda za senzor

 • 120,00 KM za osobe do 26 godina – mjesečno
 • 100,00 KM za osobe od 26 godina-mjesečno

Visina učešća Zavoda za transmiter

 • 120,00 KM za osobe do 26 godina-tromjesečno
 • 70,00 KM za osobe od 26 godina-tromjesečno

Način ostvarivanja prava

Refundiranje novčanih sredstava

Životna dob

 • Osigurana lica do 18 godina oboljela od Diabetes Mellitus-a
 • Osigurana lica starija od 18 godina oboljela od Diabetes Mellitus TIP 1 prema indikacijama
 • Osobe oboljele od Diabetes Mellitus-a korisnici inzulinske pumpe

Medicinske indikacije

 • Djeci do 18 godina sa dijagnosticiranom šećernom bolešću.
 • Osobama sa šećernom bolešću tip 1 koje imaju inzulinsku pumpu.
 • Osobama starijim od 18 godina s dijagnosticiranom autoimunom šećernom bolešću tip 1 koja ima jedan od sljedećih kriterija:
  -tijekom dana ima jednu ili više hipoglikemija (GUK<3.6 mmol/I),
  -tijekom dana ima jednu ili više hipoglikemija (GUK<3.6 mmol/I)  kojima ne prethode upozoravajući simptomi hipoglikemije,
  -događaj jedne teške hipoglikemije godišnje koja zahtjeva pomoć druge osobe (hospitalni uvjeti),    
  -ima HbA1c>7.5% (nalaz).

Mjesto izdavanja

Apoteke

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Za detaljne informacije o načinu i proceduri za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano praćenje glukoze u krvi posjetite poslovnicu Zavoda ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona:033/420-026 ili email info@cee-med.com

Napomena

Navedeni podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Molimo da se za ažurne informacije obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta