Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

Unsko-sanski kanton

Visina učešća Zavoda za senzor

240,00 KM na mjesečnom nivou

Visina učešća Zavoda za transmiter

120,00 KM na 12 mjeseci

Način ostvarivanja prava

Refundiranje novčanih sredstava-mjesečno

Životna dob

Osigurana lica do 26 godina i trudnice oboljele od diabetes mellitus-a TIP 1 na terapiji inzulinom bez obzira na životnu dob

Medicinske indikacije

Diabetes mellitus TIP 1, intenzivirana terapija inzulinom

Mjesto izdavanja

Apoteke

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Za detaljne informacije o načinu i proceduri za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano praćenje glukoze u krvi posjetite poslovnicu Zavoda ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona:033/420-026 ili email info@cee-med.com

Napomena

Navedeni podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Molimo da se za ažurne informacije obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta