Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

Županija Zapadnohercegovačka

Visina učešća Zavoda za senzor

  • 240,00 KM na mjesečnom nivou za osobe 4-26 godina
  • 116,66 KM na mjesečnom nivou za osobe preko 26 godina
  • 240,00 KM na mjesečnom nivou za trudnice na intenziviranoj inzulinskoj terapiji šećerne bolesti

Visina učešća Zavoda za transmiter

  • 120,00 KM na 36 mjeseci sa osiguranike do 26 godine
  • 120,00 KM na 60 mjeseci za osiguranike preko 26 godina
  • 120,00 KM na 12 mjeeci za trudnice na intenziviranoj inzulinskoj terapiji  

Način ostvarivanja prava

Podizanje senzora na recept-tromjesečno

Životna dob

Bez dobnog ograničenja za senzore

Medicinske indikacije

  • Pacijenti do 18 godina sa dijagnozom Diabetes Mellitus
  • Pacijetni preko 18 godina sa dijagnozom Diabetes Mellitus TIP 1
  • Trudnice na intenziviranoj inzulinskoj terapiji šećerne bolesti koje primaju inzulin 4 ili više puta

Mjesto izdavanja

Apoteke

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Za detaljne informacije o načinu i proceduri za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano praćenje glukoze u krvi posjetite poslovnicu Zavoda ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona:033/420-026 ili email info@cee-med.com

Napomena

Navedeni podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Molimo da se za ažurne informacije obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta