Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

Herceg-bosanska županija

Visina učešća Zavoda za senzor

250,00 KM na mjesečnom nivou

Visina učešća Zavoda za transmiter

350,00 KM na 12 mjeseci sa osiguranike do 26 godine

Način ostvarivanja prava

Podizanje senzora na recept-kvartalno

Životna dob

Bez dobnog ograničenja za senzore

Medicinske indikacije

Diabetes mellitus TIP 1

Mjesto izdavanja

Apoteke

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Za detaljne informacije o načinu i proceduri za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano praćenje glukoze u krvi posjetite poslovnicu Zavoda ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona:033/420-026 ili email info@cee-med.com

Napomena

Navedeni podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Molimo da se za ažurne informacije obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta