Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

Tuzlanski kanton

Visina učešća Zavoda za senzor

150,00 KM na mjesečnom nivou

Visina učešća Zavoda za transmiter

/

Način ostvarivanja prava

Podizanje senzora na recept-tromjesečno

Životna dob

Bez dobnog ograničenja

Medicinske indikacije

Diabetes mellitus TIP 1

Mjesto izdavanja

Apoteke

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Za detaljne informacije o načinu i proceduri za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano praćenje glukoze u krvi posjetite poslovnicu Zavoda ili nas kontaktirajte pozivom na broj telefona:033/420-026 ili email info@cee-med.com

Napomena

Navedeni podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Molimo da se za ažurne informacije obratite nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta